Disclaimer

Praktijk Vanhetlijf betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.
Praktijk Vanhetlijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website.

Intellectueel eigendom

Alle auteursrechten, merknamen, handelsnamen en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website en op alle informatie (zoals tekst en afbeeldingen) die op of via deze website wordt getoond behoren toe aan Praktijk Vanhetlijf of haar licentiegevers. Praktijk Vanhetlijf behoudt zich alle rechten voor. Door middel van deze website wordt dus geen toestemming verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van Praktijk Vanhetlijf en haar licentiegevers.

Beperkte aansprakelijkheid voor informatie op deze website

Praktijk Vanhetlijf doet haar uiterste best om alleen juiste informatie te bieden via haar
website. Zij kan echter geen garantie geven dat de informatie die zij aanbiedt inderdaad juist,
up-to-date en compleet is en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden.
Praktijk Vanhetlijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw
gebruik van deze informatie.

Beperkte aansprakelijkheid voor toegang tot deze website

Praktijk Vanhetlijf kan wijzigingen aanbrengen aan deze website, de toegang daartoe en de informatie daarop. Zij zal haar best doen om werkzaamheden aan deze website en systemen waarop deze website draait tijdig bekend te maken en om deze vrij te houden van schadelijke software. Praktijk Vanhetlijf heeft echter het recht om deze website zonder voorafgaande kennisgeving ontoegankelijk te maken indien dit redelijkerwijs nodig is voor onderhoud, wijzigingen en verbeteringen aan deze website of aan de systemen of voor de bescherming tegen virussen of andere aanvallen. Praktijk Vanhetlijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van uw toegang tot deze website of van de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot deze website.

Beperkte aansprakelijkheid voor andere websites

Deze website bevat mogelijk links of verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn slechts opgenomen voor uw gemak en deze websites zijn niet door ons gecontroleerd. Praktijk Vanhetlijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die bij u veroorzaakt wordt door deze websites, tenzij mocht blijken dat dit het gevolg is van onze opzet of grove nalatigheid. Praktijk Vanhetlijf betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Praktijk Vanhetlijf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze website.