De Overgang

Moe, jezelf kwijt, opvliegers, 
kort lontje, concentratieverlies, burn-out (achtige)klachten,  vaginale klachten, slecht slapen,  gewichtstoename......etc.
06 - 42 63 48 02

"Wist ik dit maar eerder....." 

Maar liefst 96% van alle vrouwen in de overgang, krijgt te maken met overgangsverschijnselen. 
Bovenstaande ongemakken zijn zomaar een greep uit de vele klachten die de overgang met zich mee kan brengen.

Vaak knap lastig wanneer je in de bloei van je leven zit, (puber)kinderen (misschien) nog thuis wonen, je (mogelijk) zorg voor je ouders hebt en werk een belangrijke rol speelt.

Er valt veel aan de klachten te doen, je moet alleen wel weten wát.

Heb je overgangsklachten of weet je dat eigenlijk niet zo goed maar voel je je niet fit of lekker in je vel?
Of wil je voordat de overgang zich aandient, goed zijn voorgelicht?
Neem dan vrijblijvend contact met mij op, je bent van harte welkom in mijn praktijk.

"Een verpleegkundig overgangsconsulente weet wat er mogelijk is

Een verpleegkunding overgangsconsulente (soms ook wel menopauzeverpleegkundige genoemd)  kan uitleggen wat de overgang met je doet, welke klachten hieronder vallen en wat de opties zijn om deze klachten "te lijf " te gaan.

De meeste overgangsklachten zijn te behandelen. 
Je krijgt grip op een mooi en fit 2e deel van je leven!

Praktijk Vanhetlijf informeert, adviseert en coacht op maat, aangepast aan jouw omstandigheden en leven.

06- 42 63 48 02

1e consult (Intake-gesprek)

Nadat wij een telefonisch gesprek met elkaar gehad hebben wordt er een afspraak ingepland.
Via beveiligde e-mail ( zorgmail) stuur ik je een vragenlijst met vragen die betrekking hebben op je gezondheid en (mogelijke) overgangsklachten.
Deze vragenlijst is een leidraad voor het gesprek.
We gaan in op wat de overgang met je kan doen, welke klachten erbij kunnen horen en hoe deze aan te pakken. Dit loopt uiteen van leefstijl tot en met hormonale behandeling op recept via een (huis)arts en alles ertussen.

Er wordt ook een gevalideerde vragenlijst afgenomen, een zogenaamde Green Climacteric Scale, om een goed helder beeld te krijgen van je klachten.
Ik geef je het advies om bepaalde bloedwaarden te laten prikken via je huisarts, tenzij dit onlangs is gebeurd. Dit om eventuele tekorten of mogelijke andere oorzaken dan overgangsklachten uit te sluiten.

In de meeste gevallen hebben we na 90 minuten een behandeladvies gemaakt wat tijdens het volgende consult vervolgd wordt.
Zo nodig verwijs ik door naar een huisarts, gynaecoloog, (bekkenbodem)fysiotherapeut, diëtiste, acupuncturist, cardioloog, etc.
Nieuwsgierig?

2e consult

Hoe gaat het met je?
We evalueren het behandeladvies. Zo nodig wordt dit bijgesteld of aangevuld.
We bespreken de bloed-uitslagen (oude en/of nieuwe).
Ook bespreken we wat er mogelijk in het 1e consult nog niet ter sprake is gekomen.
Wanneer er tijd voldoende is, gaan we ook in op het iets hogere risico op bepaalde aandoeningen die na de overgang kunnen optreden. (en anders wordt hier in een volgende consult op teruggekomen)

Daarbij kun je denken aan het volgende:

 • Hart-& vaat-ziekten
 • Verhoogde bloeddruk
 • Verhoogde cholesterol-waarden
 • Diabetes
 • Osteoporose ( botontkalking)

Behalve uitleg over deze aandoeningen , krijg je adviezen om zo gezond en fit mogelijk te worden/blijven tijdens en na de overgang.

Afhankelijk van de klachten en het verloop hiervan, kunnen we wel of niet een volgend consult inplannen.
Wanneer we uitkomen op een advies van hormonen op recept via een (huis)arts, blijf je jaarlijks onder controle bij mij om deze medicatie maar vooral jou te blijven monitoren. (denk aan duur van de behandeling, hoeveelheid van medicatie, voldoende werking van de medicatie, meten van de bloeddruk etc.)

06 -42 63 48 02

Overig

Afhankelijk hoe het gaat , kunnen er meer dan 2 consulten plaatsvinden (advies op maat).

Wanneer kun je ook advies aan mij vragen:

 • Wanneer stoppen met de Anticonceptie-Pil
  Begeleiding bij het stoppen met de deze Pil, zonder in een "overgangsklachten-gat" te vallen.
 • (Te) vroege overgang, overgangsklachten eerder dan circa 40-45 jaar
 • Overgangsklachten na behandeling tegen bepaalde soorten van kanker.
  Verschillen in klachten en behandeling tussen een natuurlijke en niet-natuurlijke overgang.
 • Advies bij PMS-klachten of Endometriose

Voor het aanvragen van workshops voor bedrijven of particulieren, kun je mij ook benaderen.
Verschillende organisaties hebben dit al gedaan zoals Gemeentes, Kinderdagverblijven, Ziekenhuizen  etc.

info@vanhetlijf.nl

Realisatie: internetbureau Duidelijk Online

envelopephone-handsetmapcalendar-full